You are here

Digitalna transformacija Privredne komore je prioritet

20/06/2022

Digitalna transformacija Privredne komore Crne Gore je prioritet ove asocijacije koja, kroz taj proces, želi da intenzivira interakciju sa poslovnim subjektima, te poveća dijapazon i vidljivost usluga koje im nudi u cilju olakšavanja njihovog poslovanja i smanjenja troškova.

Ovo je saopšteno sa sjednice Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija, održane 20. juna, tokom koje su u fokusu privrednika bili pregled poslovanja ICT sektora kroz finansijske iskaze i diskusija o digitalnoj transformaciji Privredne komore.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, a u radu su, pored privrednika, učestvovali Nikola Vujović, potpredsjednik Privredne komore i Mitar Bajčeta, generalni sekretar.

- Digitalna transformacija je, uz zelenu ekonomiju, novi “voz” koji je u pokretu i na vrijeme smo da u njega uđemo, te od početka budemo dio aktuelnih trendova – ocijenio je potpredsjednik Komore Vujović.

On je istakao značaj digitalne transformacije za cjelokupnu privredu i društvo, kao i to da bi unapređenje rada Komore na ovaj način bilo svojevrsni impuls za bržu tranziciju javne uprave.

- Nosioci ovih aktivnosti treba da budu privrednici jer niko nema više znanja u ovoj oblasti od biznis zajednice – smatra on.

Saglasan je generalni sekretar Privredne komore Mitar Bajčeta.

- Komora želi da se digitalno transformiše i bude pokretač tog izazovnog procesa na nivou poslovnih udruženja u Crnoj Gori. Mislimo da je došlo vrijeme da poboljšamo naše servise, budemo vidljiviji i dopremo do svih privrednika – rekao je Bajčeta.

Privrednici ističu da digitalna transformacija Privredne komore može značajno doprinijeti sinergetskom i koordiniranom rješavanju brojnih izazova sa kojima se susreće poslovna zajednica.

- Nama treba snaga institucionalnog udruživanja Privredne komore kako bi se izborili sa izazovima u poslovanju – kazao je Predrag Bulajić, Win Soft.

Digitalnoj transformaciji, smatraju privrednici, treba da prethodi standardizacija procesa koja je od izuzetne važnosti za njihovu održivost. U ovom inicijalnom procesu neophodno je konsultovati iskustva iz zemalja koje sprovele digitalnu transformaciju.

U fokusu digitalizacije, prema njihovom mišljenju, treba da bude kreiranje novog interaktivnog portala koji bi doprinio većoj povezanosti poslovne zajednice, vidljivosti komorskih aktivnosti i usluga. Predlažu da u okviru portala bude i baza privrednih subjekata koja bi , pored osnovnih informacija koje su sadržane u CRPS-u, nudila dodatne, kao što su akreditacije, licence I drugo, u skladu sa iskazanim potrebama članica.  Registracijom na portal, privrednim subjektima bi se nudila mogućnost I neposrednog ažuriranja jednog dijela informacija koje se odnose na njih.

- Dakle, treba imati interaktivni portal, platformu za komunikaciju, sistem upravljanja dokumentima i uspostavljenu razmjenu podataka sa ostalim registrima na principima interoperabinlosti– ocijenio je Milan Marić, S&T Crna Gora.

Predstavnici ICT sektora pozvani su da, svako iz svog domena IT razvoja, u komunikaciji sa rukovodstvom Komore, te  predstavnicima drugih odbora, definišu koncept plana digitalne transformacije, između ostalog prioritetne procese, tehnologije, standarde i dinamiku realizacije.

Pregled poslovanja ICT sektora kroz finansijske iskaze prezentovala je sekretarka Odbora Nada Rakočević.

Prema njenim riječima, u okviru sektora informacionih i komunikacionih tehnologija u 2021. je poslovalo 1.358 kompanija koje zapošljavaju 5.343 radnika, što predstavlja povećanje broja kompanija za 26,8%, i zaposlenih za 22%, u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan prihod sektora iznosio je 439,07 miliona eura, što predstavlja rast od 12,3%, a dobit je 49% povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 55,3 miliona eura.

Prihod telekomunikacionog sektora iznosio je 245,9 miliona eura što predstavlja rast od 3,9%. Najveća četiri operatora ostvarila su 90 odsto navedenog prihoda, kao i polovinu ukupnog prihoda ICT sektora. Oni takođe zapošljavaju 75% radnika telekom kompanija, i četvrtinu kompletnog sektora.

IT sektor čini 1.046 kompanija (36,9% više u odnosu na prethodnu godinu) a zapošljava 2.773 radnika, 39,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihod IT sektora u 2021. iznosio je 100,4 miliona eura tj. 20,3% više u odnosu na prethodni izvještajni period, a dobit 25 miliona eura, što je 79,6 odsto više.

IT sektor mora brže i kvalitetnije rasti kako bi mogao odgovoriti svim izazovima i potrebama koje nameće digitalna transformacija, tim prije što poslovanje ovog sektora ima multiplikativni efekat na cijelu privredu – što se bude bolje i brže razvijao ovaj sektor brže i bolje će se crnogorska privreda digitalno transformisati. Strateški razvoj ovog sektora doprinio bi njegovom bržem rastu u skladu sa potrebama savremene ekonomije, zaključeno je na sjednici.